Jak se připojit

Stačí vám pouze launcher s verzí 1.15.2 nebo novější


Zvolíte Multiplayer, kliknete na tlačítko Add server a do spodní kolonky zadáte adresu mc.coalsky.eu, popřípadě play.coalsky.eu


Při prvním připojení bude nutná registrace pomocí příkazu /register heslo hesloznovu


Při dalším připojení využívejte příkaz /login heslo


Pokud máte zakoupený minecraft nebudete se muset pokaždé přihlašovat, pokud zadáte 2x po sobě příkaz /premium

Kontaktujte nás

Email: [email protected]

Nebo využijte ticketového systému na našem Discordu